KURUMSAL YÖNETİM

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Ortaklık Yapısı
Ortaklık Yapısı
TİCARET ÜNVANI GRUBU PAY TUTARI PAY ORANI%
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. A 43.333.333 6.67%
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. B 17.728.148 2,73%
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. C 518.431.946 79.75%
Diğer Ortaklar ve Fiili Dolaşımdaki Diğer Paylar C 70.506.573 10.85%
Ödenmiş Sermaye    650.000.000  

* Halka açık paylardan sahip olunanlar dahil olmak üzere TSKB A.Ş.'nin sermayemizdeki toplam payı 31.03.2022 itibarıyla %89,15'tir.

 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Türkiye’nin ilk ve özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankası…
TSKB, özel sektör sanayi şirketlerinin yatırım projelerine sağladığı uzun vadeli krediler, müşteriye özel danışmanlık ve aracılık hizmetleriyle Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine kesintisiz destek olmaktadır.
Köklü bir geçmiş, sürdürülebilir bir gelecek…
1950'den bu yana Türkiye bankacılık sektöründe çok sayıda öncü ve örnek çalışmaya imza atan TSKB, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için hız kesmeden çalışmaya devam etmektedir.
Ana hissedarı Türkiye İş Bankası olan TSKB, halka açık bir şirket olarak BIST Ulusal Pazarında TSKB kodu ile işlem görmektedir.
Değer, deneyim ve bilgi…
TSKB, Türk özel sektörünün yatırımları için değer, deneyim ve bilgi içeren zengin bir ürün ve hizmet gamı sunmaktadır:

 • •Orta ve uzun vadeli kredilendirme ve proje finansmanı
 • •Kurumsal finansman & Danışmanlık
 • •Yapılandırılmış Türev Ürünler ve Diğer Hazine İşlemleri

Uluslararası İşbirlikleri, Uluslararası Bankacılık Standartları…
TSKB güçlü ve köklü bir uluslararası ilişkiler ağına sahiptir. Bankanın, kurulduğu günden itibaren uluslarüstü finans kurumları, uluslararası kalkınma ajansları, dünya çapında bankalar ve finans kuruluşları ile geliştirmiş olduğu iş ortaklıkları kapsamında, kısa, orta ve uzun vadeli kaynaklara erişim gücü, yatırım kredileri ve proje finansmanı alanlarında önemli bir rekabet avantajıdır.
Fon Sağlayıcı Kuruluşlar:

 • •Dünya Bankası (IBRD)
 • •Avrupa Yatırım Bankası (EIB)
 • •Avrupa Konseyi Kankınma Bankası (CEB)
 • •Alman Sanayileşme Fonu (KfW)
 • •Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)
 • •Uluslararsı Finans Kurumu (IFC)
 • •Avrupa Yapılandırma ve Kalkınma Bankası (EBRD)
 • •İslam Kalkınma Bankası (IDB)

TSKB: Yatırımcının Güçlü İş Ortağı…
Kredilendirme ve yatırım bankacılığı alanında "en iyi hizmet-en iyi performans" bileşkesine sahip TSKB, müşterisiyle uzun vadeli bir iş ortaklığı kurarak, katma değeri yüksek hizmet sunmayı ve en üst seviyede memnuniyet yaratmayı hedeflemektedir.

 

Bankacılık Hizmetleri:
Kredilendirme ve Proje Finansmanı

 • •Kurumsal Yatırım Kredileri
 • •Proje finansmanı

Kurumsal Finansman

 • •Hisse senedi halka arzları
 • •Özelleştirme danışmanlığı
 • •Şirket evlilikleri
 • •Varlık alım ve satımları
 • •Borçlanma aracı ihraçları
 • •Stratejik danışmanlık

Yapılandırılmış Türev Ürünler ve Diğer Hazine İşlemleri

 • •Türev Ürünler
 • •Döviz İşlemleri
 • •Kamu & Özel Sektör Borçlanma Senetleri
 • •Hisse Senedi

Sürdürülebilir Bankacılığın Türkiye’deki lideri…
TSKB, sürdürülebilir finansman ve iklim değişikliği konularında ulusal ve uluslararası platformlarda hayat geçirdiği inisiyatifler ve sürdürülebilir bankacılık alanındaki öncü uygulamaları Türkiye'de lider konumdadır.
Financial Times ve IFC tarafından 2008, 2009 ve 2010 yıllarında ardı ardına üç kez ‘Gelişmekte Olan Ülkeler' kategorisinde Doğu Avrupa'da ‘Yılın Sürdürülebilir Bankacılık' ödülüne layık bulunan TSKB, 2011'de Avrupa Bölgesi'nde en iyi üç banka arasına girerek, sürdürülebilirlik konusunda attığı duyarlı adımların altını bir kez daha çizmiştir.
TSKB ayrıca, 2012 ve 2013'de Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirve'sinde ödüllendirilerek adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim sergilediğini kanıtlamıştır.
TSKB'nin Sürdürülebilirlik Yolculuğundan satırbaşları

 • •Türkiye'nin ilk çevre kriterli yatırım kredileri
 • •Yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında lider banka
 • •ISO 14001 – Çevre Yönetim Sistemi Standardı'na sahip ilk Türk bankası
 • •Türkiye'nin en kapsamlı çevre portalı: www.cevreciyiz.com
 • •2006 yılından beri karbon ayak izini ölçen ve sonuçlarını açıklayan tek Türk bankası
 • •UNEP FI'ya üye olan tek Türk bankası
 • •Türkiye'nin ilk karbon-nötr bankası
 • •Temiz Enerji Fonu kapsamında yatırımcısının karbon ayak izini silen ilk Türk bankası
 • •Türk bankacılık sektöründe GRI onaylı sürdürülebilirlik raporu yayınlayan ilk banka
 • •Temiz Enerji Endeksi'ne dayalı ilk yatırım fonu
 • •BM Küresel İlkeler İşbirliğini imzalayan ilk Türk yatırım bankası
 • •Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) gönüllü destekçisi
 • •Tüm binalarda yeşil enerji kullanımı

Sosyal Sorumluluk: "Önceliğimiz Çevre"

TSKB, yaşanabilir bir dünyanın, gelecek nesillerin en temel hakkı olduğuna inanmaktadır. Sorumluluk sahibi bir kurumsal vatandaş olarak hareket eden TSKB, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarındaki bilinçlendirme projeleri ile insanlığın yarınlarına katkıda bulunmaktadır.

www.tskb.com.tr

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye'nin ilk sermaye piyasası kuruluşu olarak, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) öncülüğünde, 14 büyük bankanın katılımıyla 15 Ekim 1976 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana sürekli gelişerek ve yenilenerek her dönemde yatırımcılarının gözünde "güven sembolü" olmaya ve sektörün önemli kuruluşları arasında yer almaya devam etmektedir.

Müşteri odaklı hizmet anlayışı, güçlü ortaklık yapısı, geniş ürün yelpazesi, gelişmiş teknolojik altyapısı ve deneyimiyle Türk Sermaye Piyasası'ndaki öncü rolünü sürdürmek, Yatırım Finansman’ın temel hedefidir.

Yatırım Finansman, ülke çapında güçlü ve yaygın hizmet ağıyla, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden bireysel ve kurumsal yatırımcılara güvenilir, kaliteli ve hızlı sermaye piyasası hizmetleri sunmaktadır. Önemli merkezlerdeki 14 şube, irtibat bürosu ve acentesi, tümü Sermaye Piyasası Kurulu lisanslarına sahip yatırım danışmanları, müşteri temsilcileri ve İnternet Şubesi (www.yf.com.tr) hizmet ağını oluşturmaktadır.

Yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların gereksinimlerine yanıt vermek üzere, Genel Müdürlük bünyesinde Araştırma, Uluslararası Satış, Yurtiçi Satış, Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlığı bölümleri bulunmaktadır. Ayrıca geniş yatırımcı tabanı ve yaygın şube ağı sayesinde ulaşabildiği yatırımcılar için halka arzlarda vazgeçilmez bir stratejik ortak haline gelmiştir.

www.yf.com.tr

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

TSKB tarafından 2002 yılının Kasım ayında gayrimenkul değerleme hizmeti vermek amacıyla kurulan TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş., 2003 yılı Şubat ayında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen “Değerleme Şirketleri” listesine alınmıştır.
Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 17.12.2009 tarih ve 3469 sayılı kararı ile “Gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi alan ilk şirketlerden biridir.

TSKB Gayrimenkul Değerleme, bilgi birikiminin temelini TSKB’nin yarım asrı aşkın bir sürede elde ettiği gayrimenkul, makine ve ekipman parkı ekspertizi uzmanlığından almaktadır. TSKB Gayrimenkul Değerleme, SPK mevzuatı gereğince bir gayrimenkulün veya varlığın rayiç değerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde takdir eder ve uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartlarına uygun olarak müşterilerine raporlar. TSKB Gayrimenkul Değerleme köklü bir birikim ve uzmanlığın temsilcisidir. Değerleme, danışmanlık, proje geliştirme ve fizibilite çalışmaları, en iyi en yüksek kullanım etüdü, piyasa araştırmaları, sektörel etüdler, yatırım inceleme-kontrol, makine-ekipman ekspertizi gibi konularda uluslararası standartlarda (IVSC), bağımsız ve tarafsız hizmet veren TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. çalışmalarını gizlilik esasına uygun gerçekleştirmektedir.

2006 yılında Ankara ve İzmir illerinde şube açan TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Nisan 2011 itibari ile Bursa, Adana ve Antalya olmak üzere 3 yeni şubesini daha faaliyete geçirmiştir. Böylece İstanbul merkez olmak üzere 6 ilde şubeleri ve 61 ilde de temsilcileri ile hizmet veren TSKB Gayrimenkul Değerleme, yaygın hizmet ağını günden güne güçlendirmektedir. Euromoney (İngiltere), TSKB Gayrimenkul Değerleme’yi 2008 yılı Gayrimenkul Danışmanlığı (Liquid Real Estate) kategorisinde “Türkiye’nin En İyi Gayrimenkul Değerleme Şirketi” ve “Türkiye’nin En İyi Gayrimenkul Danışmanı” ödüllerine değer bulmuştur. Şirket, aynı kurum tarafından 2005 yılında da “Türkiye’deki En İyi Gayrimenkul Danışmanı” olarak ödüllendirilmiştir.

Yeşil Bina yatırımlarının artı değerinin farkında olan TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş., 2012 yılı itibari ile yeşil bina yatırımlarına da değerleme ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

TSKB Gayrimenkul Değerleme, kuruluşundan bu yana geçen 10 yılda kazandığı başarılara ek olarak, İngiliz belgeleme firması BSI (BSI Eurasia Yönetim Sistemleri Belgelendirme Ltd.Şti.) tarafından verilen ISO 9001:2000 Kalite Belgesi’ni almaya hak kazanarak, aynı zamanda Türkiye’de ISO 9001:2008 belgeli “ilk gayrimenkul değerleme şirketi” olmuştur.

Ayrıca son olarak uluslararası standartlarda hizmet kalitesini garanti ederek , İngiliz Kraliyet Ailesi Tescil ve Lisans Kurumu [Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS)] tarafından değerleme uzmanlarına uygulanan sınavlar ve sertifikalı uzmanların yönetiminin oluşturduğu şirketlerin bir dizi incelemesi sonrasında verilebilen RICS sertifikasını alan Türkiye’deki ilk üç şirketten biridir. Bu sertifika ile Uluslararası Standartlarda vermiş olduğu hizmeti bir kez daha belgelemiştir. TSKB GD’nin sunduğu hizmetler Mesleki Sorumluluk Sigortası ile de güvence altındadır.

www.tskbgd.com.tr