KURUMSAL YÖNETİM

Ortaklık Yapısı
Genel Kurul
İmtiyazlı Paylara Ait Açıklama
İmtiyazlı Paylara Ait Açıklama

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sadece biri B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından ve geriye kalan diğer tüm üyeler ise A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir.