İNSAN KAYNAKLARI

Yöneticiler
Hakkımızda
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları

TSKB GYO bir yatırım şirketi olarak doğru analiz ve doğru karar verme sürecinde insan kaynağına büyük önem vermektedir. Yetki ve sorumluluk paylaşımı, eğitim ve araştırmaların desteklenmesi suretiyle çalışanların kişisel gelişiminin sağlanması, özlük haklarına özen gösterilmesi, koçluk ve motivasyon, Şirketin insan kaynaklarına yaklaşımının ana ilkeleridir.

TSKB GYO, gayrimenkul yatırımlarının yönetimini, yeni yatırım projelerinin geliştirilmesini ve proje yönetiminin koordinasyonunu gerçekleştirmek üzere bünyesinde uzman ve deneyimli bir ekibe sahiptir. Yatırım olanaklarının araştırılması ve geliştirilmesi için sektörün ve piyasanın izlenmesi, fizibilite ve değerlendirme raporlarının hazırlanması, yürütülmekte olan yatırımların proje yönetiminin sevk ve idaresi gibi fonksiyonlar üstlenen bu ekip, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinleri başta olmak üzere, konu ile ilgili mesleki birikim ve deneyime sahip profesyonelleri bünyesinde barındırmaktadır.