ŞİRKET PROFİLİ

Faaliyet Raporu
Ortaklık Yapısı
Hakkımızda
Hakkımızda

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TSKB GYO) bir portföy yönetim şirketidir. 2006 yılının başında kurulan Şirket, ortaklarına yüksek getiri sağlamak amacıyla karlı bir gayrimenkul portöyü oluşturmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Türkiye’nin ilk özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankası olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (TSKB) bir iştiraki olan TSKB GYO, Bankanın 72 yıllık kurumsal birikim ve deneyiminden güç almaktadır.

TSKB GYO, bir sermaye piyasası kurumu olarak, gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilir ve SPK’nın ilgili Tebliğinin izin verdiği diğer faaliyetlerde bulunabilir.

TSKB GYO’nun kurumsal stratejisinin temel değerlerini, tutarlılık, şeffaflık, kalite, sosyal sorumluluk, müşteri odaklılık ve ekip çalışması oluşturmaktadır. Şirketin yatırım stratejisinin ana ilkeleri, proje geliştirme yoluyla büyüme hedefine, sürdürülebilirliğe ve risk yönetimine dayanmaktadır. 10 milyon TL başlangıç sermayesi ile kurulan  TSKB GYO’nun, yaptığı yatırımlarla aktif büyüklüğü 30 Haziran 2022 sonu itibarıyla 753 mn TL'ye, yönetim altındaki kiralanabilir alan büyüklüğü ise 3 bin m2'den yaklaşık 65 bin m2'ye ulaşmıştır. TSKB GYO'nun ödenmiş sermayesi yıllar içinde yapılan nakdi artışlarla Eylül 2021 itibarıyla 650.000.000 TL'ye yükseltilmiş olup, 70.506.573 TL tutarındaki paylar TSGYO sembolü ile Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.