KURUMSAL YÖNETİM

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Ortaklık Yapısı
Ortaklık Yapısı
TİCARET ÜNVANI PAY TUTARI %
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 88.500.000 59,00
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 2.000.000 1,33
TSKB A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı 1.150.000 0,77
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 450.000 0,30
TSKB Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emeklilik Vakfı 400.000 0,27
Halka Açık * 57.500.000 38,33
Toplam  150.000.000  100,00

* Halka açık paylardan sahip olunanlar dahil olmak üzere TSKB A.Ş.'nin sermayemizdeki toplam payı 30.09.2014 itibariyle %68,33'tür.

 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Faaliyetlerine 1950 yılında başlayan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye'nin özel sermayeli ilk yatırım ve kalkınma bankasıdır. Türkiye'nin en güçlü finansal kurumları TSKB'de bir araya gelmiş ve TSKB'nin güçlü ortaklık yapısını meydana getirmiştir. Ana hissedarı T. İş Bankası Grubu (%50,1) olan TSKB'nin hisselerinin %32,6'sı IMKB Ulusal Pazarında TSKB kodu ile işlem görmektedir.

Zengin ve katma değeri yüksek ürün ve hizmet gamı

TSKB sahip olduğu zengin ve katma değeri yüksek ürün ve hizmet gamı ile müşterilerine:

  • kredi ve plasman faaliyetleri,
  • yatırım bankacılığı,
  • kurumsal finansman hizmetleri,
  • sermaye piyasası aracılık faaliyetleri ve portföy yönetimi alanlarında hizmet sunmaktadır.

Geniş müşteri portföyüyle, Türk iş dünyasının önemli bir bölümüne ulaşan TSKB, orta ve uzun vadeli kaynak dağıtımı faaliyetlerinde pazar payı, piyasa penetrasyonu ve iş hacimleri anlamında güçlü sonuçlar elde etmektedir.

Banka, enerji sektörü başta olmak üzere, farklı iş kollarında gerçekleştirilen en büyük proje finansmanları, şirket satın almaları ve evlilikleri ile kurumsal yapılanma çalışmalarına liderlik etmektedir.

TSKB, kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı, aracılık hizmetleri ve uluslararası ticaret finansmanı alanlarında geniş bir ürün yelpazesini hizmete sunmaktadır ve faaliyetlerini İstanbul'daki merkezi, yurtiçinde Ankara ve İzmir şubeleri, yurtdışında Bahreyn şubesinden yürütmektedir.

Türkiye ekonomisinin gelişmesine sürekli ve artan oranda katkı

TSKB, orta ve büyük ölçekli yatırım projelerine sağladığı uzun vadeli kaynak, müşteriye özel danışmanlık ve aracılık hizmetleriyle Türkiye ekonomisinin gelişmesine sürekli ve artan oranda katkıda bulunmaktadır.

Yatırım bankacılığının farklı dallarında gerçekleştirdiği çalışmalar ile örnek bir kurum olarak değerlendirilen TSKB, geniş bir kurumsal müşteri portföyüne sahiptir. Türk iş dünyasının büyük bir bölümüne ulaşan TSKB, yatırım bankacılığı ve portföy yönetimi alanlarında bireysel müşterilerine de hizmet sunmaktadır.

Global piyasalarda en çok bilinen Türk markaları arasında

Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük ve en kapsamlı proje finansmanları, şirket satın almaları ve evlilikleri ile kurumsal yapılanma ve danışmanlık çalışmalarında lider ve kılavuz roller üstlenen TSKB, global piyasalarda en çok bilinen Türk markaları arasında özellikli bir konuma sahiptir. Banka, kuruluş sürecinde önemli bir rol oynamış olan Dünya Bankası başta olmak üzere, uluslararası finansal kuruluşlar ve bankalar ile çok yönlü, güçlü ve sürekli bir işbirliği içindedir.

1950'den beri sanayi ve hizmet sektörünün yatırım projelerini finanse eden TSKB, finansman sağladığı kurumların ve projelerin çevresel riskini de göz önünde bulundurmaktadır. Ayrıca, sağladığı çevre ve yenilenebilir enerji kredileri ile, çevre konusunda, Türkiye'de sayıca en fazla projeye imza atmış olan TSKB, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı'na sahip ilk Türk bankasıdır.

Çevre duyarlılığını bankacılık hizmet döngüsünün ve kurumsal kültürünün temel bir unsuru olarak içselleştiren TSKB'nin "Önceliğimiz Çevre" deyişinde ifade bulan çevre bankası misyonu, TSKB'nin kaynak dağıtımından sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılığı artırma projelerine kadar farklı başlıklarda hayat bulmaktadır.

TSKB; Sürdürülebilir bankacılık kavramının "kurumsal yönetişim", "çevre" ve "sosyal sorumluluk" kriterlerini bankacılık hizmetlerine başarıyla entegre etmesi nedeniyle "2008 ve 2009 Financial Times Sürdürülebilir Bankacılık Ödülleri" kapsamında "Gelişmekte Olan Ülkeler" kategorisinde Doğu Avrupa'da "Yılın Sürdürülebilir Bankacılık" ödülüne layık görülen ilk ve tek Türk bankası olmuştur ve 2010 yılında Project Finance tarafından "Avrupa'nın En İyi Enerji Altyapı Projesi" ödülünün yanısıra, Boyabat Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi ile "Avrupa'nın En İyi Hidroelektrik Projesi" ödülünü almıştır.

www.tskb.com.tr

Yatırım Finansman A.Ş.

Türkiye'nin ilk sermaye piyasası kuruluşu olarak, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) öncülüğünde, 13 büyük bankanın katılımıyla 15 Ekim 1976 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana sürekli gelişerek ve yenilenerek her dönemde yatırımcılarının gözünde "güven sembolü" olmaya ve sektörün önemli kuruluşları arasında yer almaya devam etmektedir.

Müşteri odaklı hizmet anlayışı, güçlü ortaklık yapısı, geniş ürün yelpazesi, gelişmiş teknolojik altyapısı ve deneyimiyle Türk Sermaye Piyasası'ndaki öncü rolünü sürdürmek, Yatırım Finansman’ın temel hedefidir.

Yatırım Finansman, ülke çapında güçlü ve yaygın hizmet ağıyla, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden bireysel ve kurumsal yatırımcılara güvenilir, kaliteli ve hızlı sermaye piyasası hizmetleri sunmaktadır. Önemli merkezlerdeki 14 şube, irtibat bürosu ve acentesi, tümü Sermaye Piyasası Kurulu lisanslarına sahip yatırım danışmanları ve müşteri temsilcileri, Özel İşlem Merkezi (444 11 44), İnternet Şubesi (www.yatirimfinansman.com) ve Telefon Şubesi (444 11 44) hizmet ağını oluşturmaktadır.

Yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların gereksinimlerine yanıt vermek üzere, Genel Müdürlük bünyesinde Araştırma, Uluslararası Satış, Yurtiçi Satış, Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlığı bölümleri bulunmaktadır. Ayrıca geniş yatırımcı tabanı ve yaygın şube ağı sayesinde ulaşabildiği yatırımcılar için halka arzlarda vazgeçilmez bir stratejik ortak haline gelmiştir.

www.yfas.com.tr

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

TSKB tarafından değerleme hizmeti vermek amacıyla Kasım 2002'de kurulan TSKB Gayrimenkul Degerleme A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:35 sayılı tebliği uyarınca Şubat 2003 'de "Kurul Listesine" alınmıştır.

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş., bilgi birikiminin temelini Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın yarım asırı aşkın bir süre elde ettiği gayrimenkul, proje ve makine ve ekipman ekspertizi uzmanlığından almaktadır.

Değerleme, danışmanlık, proje geliştirme ve fizibilite çalışmaları, en iyi en yüksek kullanım etüdü, piyasa araştırmaları, sektörel etüdler, yatırım inceleme-kontrol, makine-ekipman ekspertizi gibi konularda uluslararası standartlarda (IVSC), bağımsız ve tarafsız hizmet veren TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. çalışmalarını gizlilik esasına uygun gerçekleştirmektedir.

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.; SPK mevzuatı gereğince bir gayrimenkulün veya varlığın rayiç değerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde takdir eder ve uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartlarına uygun olarak sizlere raporlar.
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. köklü bir birikimin ve uzmanlığın temsilcisidir.

www.tskbgd.com.tr